Polityka prywatności sklepu monotox.pl

(Wersja 1.0 dostępna i obowiązująca od dnia 1.04.2023)

Polityka prywatności wyszczególnia przede wszystkim:

1. W jaki sposób zbierane są dane od użytkowników.

2. kto jest administratorem danych.

3. W jaki sposób są wykorzystywane.

4. Sposób kontaktu z użytkownikiem.

5. Informacja o możliwościach zmiany danych użytkownika.

6. W jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników.

Drogi Użytkowniku / Droga Użytkowniczko!

Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie informację o tym, w jaki sposób jako Administrator gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz wykorzystujemy pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) i inne technologie śledzące w związku z:

- korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej monotox.pl, zwanej dalej Stroną,

- kontaktowaniem się przez Ciebie z nami mailowo, poprzez social media lub w inny sposób. 

Tak jak każda osoba korzystająca ze Strony jesteś jej Użytkownikiem.  

W Polityce prywatności znajdziesz odwołania do RODO – chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst tego rozporządzenia znajdziesz np. na stronie Unii Europejskiej lub na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dbamy o to, by gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z RODO.  

Nasze usługi skierowane są do osób pełnoletnich. Jeśli do nich nie należysz, prosimy nie korzystaj z naszej strony internetowej.   

Prosimy, zapoznaj się z niniejszą Polityką prywatności i jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami na wskazane poniżej dane kontaktowe. 

1. Administrator

Właścicielem Aplikacji i administratorem Twoich danych osobowych jest MNTX Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Adres siedziby Administratora to: ul. Stefana Starzyńskiego 1/2A, 76-200 Słupsk.

Administrator jako spółka jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928018, posiada NIP 8393226193 oraz numer REGON 520508894.

2. Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Twoimi danymi osobowymi lub Polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, jako Administratorem, wysyłając wiadomość mailową na adres: sklep@monotox.pl.

Korespondencję pisemną kieruj na adres: MNTX Sp. z o.o., ul. Stefana Starzyńskiego 1/2A, 76-200 Słupsk.

3. Twoje dane osobowe

Zgodnie z RODO "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Korzystanie ze strony www w zależności od poszczególnych funkcjonalności, z których korzystasz, wiąże się z udostępnieniem Administratorowi takich danych Użytkownika jak: 

- imię;

- nazwisko;

- login;

- hasło;

- adres e-mail ;

- numer telefonu;

- numer IP;

- lokalizacja;

- dane dotyczące miejsca zamieszkania lub adresu korespondencyjnego obejmujące: państwo, region, miasto, ulicę, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, w ramach automatycznego zbierania danych na Twoich urządzeniach oraz za pomocą plików cookies. 

Wykorzystujemy różne podstawy prawne uzasadniające przetwarzanie Twoich danych osobowych, takie jak zgoda, wykonanie umowy oraz nasze prawnie uzasadnione interesy – opisujemy to szczegółowo poniżej. Każdorazowo, gdy podstawą prawną jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie – w punkcie 7 niniejszej Polityki prywatności („Twoje uprawnienia”) znajdziesz informację jak to zrobić.

Twoje dane osobowe gromadzimy, gdy korzystasz ze strony internetowej oraz poszczególnych jej funkcji. Gromadzimy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Użytkownika z Administratorem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie Użytkownika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika została wyrażona przez niego wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Administratorowi informowanie Użytkownika o nowych promocjach, ofertach i rabatach.

Zgodnie z powyższym, dane są gromadzone w celu:

a) Wykonanie umowy:

- złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego monotox.pl,

- dostarczania usług elektronicznych taki jak, tworzenie  i obsługa Konta Klienta.

b) Prawnie uzasadniony interes Administratora

- zrealizowania przysługującego Tobie uprawnienia do rozpatrzenia reklamacji - dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia,

- odpowiadanie na Twoje zapytania i wysyłanie Tobie wiadomości, jeśli zapytasz nas o nasze usługi lub prosisz nas o wsparcie poprzez przez e-mail, media społecznościowe lub w inny sposób, będziemy przetwarzać dane osobowe wymagane do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Chodzi o dane kontaktowe oraz dane zawarte w treści Twojej wiadomości lub załącznikach, które przekazujesz nam dobrowolnie w celu nawiązania z nami kontaktu i prowadzenia korespondencji,

- oferowania wsparcia technicznego, stałego ulepszania funkcjonalności Sklepu internetowego, Twój adres e-mail przetwarzamy również w tym celu, aby przesyłać Tobie ważne informacje, takie jak np. aktualizacje Polityki prywatności lub Regulaminu Usług, powiadomienia o przerwach technicznych,

- prowadzenia działań marketingowych na naszej Stronie, 

- przesyłania informacji dotyczących produktów i ofert Administratora drogą e-mail, w ramach Newslettera, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera,

- analizy i statystyka, automatycznie gromadzimy dane dotyczące Twoich urządzeń, takie jak przeglądarka, z której korzystasz. Gromadzimy również dane analityczne, np. dotyczące czasu spędzonego na Stronie i funkcji, z których korzystasz,

c) Realizacja obowiązku ustawowego

- przetwarzamy Twoje dane również po to, by wypełniać obowiązki prawne ciążące na nas jako Administratorze. Mogą to być obowiązki związane z ochroną danych osobowych, ale także wynikające z innych regulacji prawnych, np. gdy o udostępnienie danych zwróci się do nas uprawniony podmiot, np. policja, prokurator, sąd.

- w przypadku, gdy Użytkownik złoży za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na towary lub usługi, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych zamówień.

5. Odbiorcy Twoich danych

Żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej Sklepu monotox.pl korzystamy również z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe jako Użytkownika. Dane osobowe są przekazywane przez Administratora tylko w takim zakresie, w jakim są niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania tych danych. Wybieramy takich dostawców usług, którzy zapewniają nas o stosowaniu takich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwalają na spełnienie wymogów RODO i chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

- dostawcy usług technicznych, programistycznych i informatycznych – na potrzeby przygotowania, obsługi i utrzymywania Strony Internetowej;

- dostawcy usług w zakresie płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika lub na jego rzecz;

- dostawcy usług prawnych i doradczych, którzy zapewniają Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności kancelarie prawne) – na potrzeby świadczenia na naszą rzecz usług prawnych. 

- dostawcy usług kurierskich / pocztowych – na potrzeby realizacji usługi dostawy w procesie sprzedażowym, 

- dostawcy usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora;

- organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Niektóre z operacji przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych mogą wiązać się z ich przekazywaniem do Państw trzecich. Ma to związek z korzystaniem z narzędzi, których dostawcy zlokalizowani są w państwach trzecich, w szczególności w USA. 

7. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Twoich danych różni się w zależności od celu ich przekazania przez Ciebie i uzasadnionych prawnie celów ich przetwarzania:

1. Założenie i obsługa konta Użytkownika - Okres przechowywania danych: przez czas funkcjonowania konta Użytkownika*.

2. Korzystanie z funkcjonalności Strony - Okres przechowywania danych: przez czas funkcjonowania konta Użytkownika*.

3. Kontakt i obsługa korespondencji - Okres przechowywania danych: przez czas prowadzenia korespondencji oraz do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą być z nią związane**.

4. Organizacja akcji promocyjnych - Okres przechowywania danych: przez czas funkcjonowania konta Użytkownika*.

5. Marketing własny, newsletter - Okres przechowywania danych: przez czas funkcjonowania konta Użytkownika*.

6. Analiza i statystyka - Okres przechowywania danych: przez czas funkcjonowania konta Użytkownika*.

7. Obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń - Okres przechowywania danych: do czasu przedawnienia roszczeń**.

8. Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych oraz innych obowiązków prawnych - Okres przechowywania danych: dane związane z ochroną danych osobowych przetwarzamy do czasu utraty ich przydatności, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako Administratora.

*Jeśli chcesz usunąć swoje konto Użytkownika możesz skorzystać z opcji w Aplikacji lub napisać do nas na adresy wskazane w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności („Dane kontaktowe”).

** Termin przedawnienia roszczeń wynosi co do zasady 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

8. Twoje uprawnienia

W określonych przypadkach przysługuje Tobie:

- prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO) – prawo to obejmuje możliwość uzyskania dostępu do danych, otrzymania określonych informacji o danych oraz otrzymania kopii danych;

- prawo do żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO) – dzięki niemu możesz poprawić nieprawidłowe dane lub uzupełnić dane, które są niekompletne;

- prawo do żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO) – jest to tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, jeśli brak jest podstaw do przetwarzania do przetwarzania Twoich danych;

- prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) – jeśli Twoim zdaniem przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzamy je bezpodstawnie w określonym zakresie, możesz domagać się, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych do określonych czynności albo do ich przechowywania;

- prawo do przenoszenia Twoich danych (art. 20 RODO) – gdybyś chciał otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi dostarczyłeś; możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 ust. 1 RODO) – w dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; dotyczy to przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (w interesie publicznym lub dla realizacji zadań publicznych) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów;

- prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO) – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO) – jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, to możesz w każdej chwili ją cofnąć, przy czym pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z wyżej wskazanych uprawnień  możesz skontaktować się z nami jako Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Administratora wskazane w punkcie 2. niniejszej Polityki prywatności („Dane kontaktowe”).

Wszystkie te uprawnienia zostały uregulowane w RODO, w tym wskazanych powyżej przepisach. Zachęcamy Ciebie do zapoznania się z tymi regulacjami przed skorzystaniem z poszczególnych uprawnień lub jeśli po prostu chcesz dowiedzieć się o nich więcej.

9. Dobrowolność podania danych

Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie, jeśli chcesz korzystać z Aplikacji i jej poszczególnych funkcji. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych wymaganych przy rejestracji konta Użytkownika, nie będziesz mógł korzystać z Aplikacji. Jeśli zarejestrujesz konto Użytkownika, ale nie podasz danych osobowych wymaganych do korzystania z jej poszczególnych funkcji, nie będziesz mógł korzystać z tych funkcji. 

10. Profilowanie w Aplikacji

W ramach Strony Internetowej korzystamy z narzędzi, które w oparciu o gromadzone dane, np. o Twoich dotychczasowych aktywnościach, podpowiadają Tobie aktywności, które mogą Ciebie zainteresować, proponują korzystniejsze warunki w porównaniu do standardowej oferty Administratora, przypominają o niedokończonych działaniach w sklepie. Pomimo takiego zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowania), to Ty jako Użytkownik podejmujesz decyzję, czy chcesz skorzystać z takich podpowiedzi, propozycji lub przypomnień. 

11. Bezpieczeństwo Twoich danych

Dbamy o poufność i bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych. Dane osobowe gromadzimy z należytą starannością i odpowiednio chronimy przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Nie udostępniamy przekazanych nam danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji wskazanych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności („Odbiorcy Twoich danych”).

12. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to krótkie informacje tekstowe wysyłane do przeglądarki na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. Twoim komputerze, tablecie, smartfonie) i na nim przechowywane. Pliki cookies wykorzystujemy na naszej Stronie, ponieważ dzięki nim uzyskujemy dostęp do informacji w celach statystycznych, marketingowych oraz po to, by zapewnić prawidłowe działanie Strony.

Przeglądarki internetowe pozwalają na zarządzanie prywatnością, w szczególności umożliwiają blokowanie plików cookies. Jeśli jesteś tym zainteresowany, sprawdź ustawienia prywatności swojej przeglądarki. Pamiętaj, że zablokowanie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Strony lub uniemożliwić korzystanie z niej.

Każde korzystanie ze Strony wiąże się z zapisaniem i przechowywaniem na serwerze logów, obejmujących m.in. adres IP użytkownika, datę i czas zdarzenia, rodzaj zdarzenia. Logi są używane do administrowania Stroną i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Zaloguj się

Megamenu

W koszyku: pusto

There are no more items in your cart